Johannes Döpares dag, 21-27 juni: Den Högstes profet.


Bibeln: Lukas 3:15-17

Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: ”Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”


En kurs i mirakler: A Del II:Inl.5

Nu är tiden inne för profetians uppfyllelse. Nu hålls alla gamla löften och uppfylls till fullo. Det finns inget steg kvar som tiden kan skilja från dess fullbordan. För nu kan vi inte misslyckas. Sitt tyst och vänta på din Fader. Det är Hans Vilja att komma till dig när du har erkänt att det är din vilja att Han skall göra det. Och du skulle aldrig ha kunnat komma så här långt om du inte hade insett, om än vagt, att det är din vilja.


En kurs i kärlek: K:6.4-5

Jag var allra minst accep­terad som profet och frälsare av dem som var mest lika mig, de som såg mig växa upp, arbetade nära mina föräldrar, och bodde i samma stad. Det berodde på att de visste att jag inte var annor­lunda än de var och de kunde inte accep­tera att de var det­samma som jag. De var då, och du är nu, inte annor­lunda än jag. Vi är alla det­samma efter­som vi inte är separata. Gud skapade universum som ett sammanhållet helt. Att universum är ett sammanhållet helt ifrågasätts inte längre ens av vetenskapen. Vad du har gjort för att dölja din verk­lig­het har, med den heliga andens hjälp, vänts till något som ska lära dig vad din verk­lig­het faktiskt är. Ändå vägrar du fort­farande lyssna och lära. Du föredrar fort­farande att saker och ting ska vara annor­lunda än vad de är och väljer, genom dina ställningstaganden, att låta det vara så.

Gör ett nytt val! Det val som ditt hjärta längtar efter att göra åt dig och som ditt sinne finner allt svårare att neka dig. När du väljer enhet framför separa­tion, väljer du verk­lig­het framför illusion. Du stoppar motsättning genom att välja harmoni. Du stoppar konflikt genom att välja frid.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615