Artonde söndagen efter trefaldighet, 26 veckor efter påsk:
Att lyssna i tro.


Bibeln: Markus 10:17-24

När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa. Du skall inte begå äktenskapsbrott. Du skall inte stjäla. Du skall inte vittna falskt. Du skall inte ta ifrån någon det som är hans. Visa aktning för din far och din mor." "Mästare", sade mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."


En kurs i mirakler: A:Lektion 127.8-9

Den värld som tycks hålla dig fången kan vem som helst göra sig fri från som inte håller den kär. Dra tillbaka allt värde du har till­mätt dess ynkliga erbjudanden och vettlösa gåvor, och låt Guds gåva ersätta dem alla.

Kalla på din Fader, viss om att Hans Röst kommer att svara. Han har Själv lovat detta. Och Han Själv kommer att lägga en glimt av sanningen i ditt sinne var än du ger upp en falsk överty­gelse, en mörk illusion om din egen verklighet och om vad kärlek innebär. Han kommer att lysa genom dina fåfänga tankar i dag, och hjälpa dig att förstå kärlekens sanning. Med kärleksfull var­samhet kommer Han att vara hos dig, när du tillåter Hans Röst att lära ditt rena och öppna sinne kärlekens mening.


En kurs i kärlek: A2:10.13-14

Du är i ett tillstånd i vilket du kan lära. Jag är här för att visa dig vägen till Kristus i dig. Jag började min undervisning genom att tala till ditt hjärta för att göra dig redo för helhjärtadhetens återkomst, det tillstånd av förening i vilket allt som du lär dig delas, först av sinne och hjärta, och sedan i enhet med dina bröder och systrar. Du uppnår detta tillstånd bara genom att lyssna till en enda röst, eller med andra ord, genom att avsluta det separerade tillstånd som är det tillstånd i vilket egot existerar. Slutet på det separerade tillståndet, eller egot, är början på din förmåga att höra bara en röst, den röst vi alla delar med varandra i enhet.

Denna röst talar till dig på tusende sätt. Det är kärlekens röst, skapelsens röst, livets röst. Det är säkerhetens röst som låter dig färdas genom varje dag, och alla upplevelser under dagen, som vem du i sanning är. Den befriar dig från känslan av att behöva kontrollera eller beskydda din skatt.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615