Annandag påsk, måndagen efter påsk:
Möte med den uppståndne.


Bibeln: Lukas 24:13-35

Två lärjungar på vägen till Emmaus

Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: "Vad är det ni går här och talar med varandra om?" De stannade och såg sorgsna ut, och den ene, som hette Kleopas, svarade: "Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar." – "Vad har hänt?" frågade han. De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte."

Då sade han: "Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?" Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sade: "Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut." Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem.

Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?«De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sade: »Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon." Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.


En kurs i mirakler: T12:II.7

Ännu en liten tid och du kommer att se mig, för jag är inte gömd för att du gömmer dig. Jag kommer att väcka dig, lika säkert som jag väckte mig själv, för jag vaknade för dig. I min uppståndelse ligger din befrielse. Vårt uppdrag är att undkomma korsfästelsen, inte förlossningen. Lita på min hjälp, för jag vandrade inte ensam, och jag kommer att vandra med dig så som vår Fader vandrade med mig. Vet du inte att jag vandrade med Honom i frid? Och innebär inte det att friden går med oss på resan?


En kurs i kärlek: A1:8.4

Jag har kommit till er nu för att uppenbara den enda sanning som har existerat de senaste två tusen åren utan att ni har förstått det. Livets natur förändrades i och med uppståndelsen. Jag är uppståndelsen och livet. Det är även ni.

Eftersom jag inte längre lider av separationen, behöver ni inte längre lida av separationen. Även om uppståndelsen inte återlämnade livet till den kroppsliga form jag en gång bebodde, återlämnade den mig till dig i form av den uppståndne Kristus som existerar i er alla, och förde med sig uppståndelsen även till er form. Jag blev det inkarnerade Ordet vid min uppståndelse snarare än vid min födelse. Detta kan verka förvirrande med tanke på er definition av inkarnationen som Ordet som blev kött. Ni kom att förstå detta som att köttet antog definitionen av Ordet, eller den Allsmäktige, när jag blev kött och ben genom födelsen. Men varken min födelse eller min död var en följd av Ordet eftersom Ordet är Jag Är, Ordet är evigt liv. Min uppståndelse framkallade Ordet som blev kött i var och en av er. Du som har kommit efter mig är inte som jag var, utan som Jag Är. Är inte detta uppenbart, även i er mänskliga syn på evolutionen? Du är den uppståndne och livet.

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615