Tredje söndagen i fastan, 4 veckor före påsk:
Kampen mot ondskan.


Bibeln: Lukas 11:14-26

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga:

Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.”

Han sade till dem: ”Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?”


En kurs i mirakler: A251:4.3-5

Synden är hemmet för alla illusioner som endast står för inbillade ting, och som kommer från tankar som är osanna. De är “beviset“ på att det som inte har någon verklighet är verkligt. Synden “bevisar“ att Guds Son är ond; att tidlösheten måste ha ett slut; att evigt liv måste dö. Och Gud Själv har förlorat Sonen Som Han älskar, och endast förgängelsen kan göra Honom fullständig, Hans Vilja för evigt övervunnen av döden, kärleken dräpt av hatet, och friden utplånad för alltid.

En galnings drömmar är skrämmande, och synden tycks förvisso förskräcka. Och likväl är det som synden varseblir endast en barnslig lek. Guds Son kan låtsas att han har blivit en kropp, ett offer för ondskan och skulden, med endast ett kort liv som slutar i döden. Men hela tiden lyser hans Fader över honom, och älskar honom med en evig Kärlek och som hans förespeglingar inte kan förändra överhuvudtaget.

Hur länge, Guds Son, skall du fortsätta att spela syndens spel? Skall vi inte lägga undan dessa skarpslipade leksaker? Hur snart är du redo att komma hem? Kanske i dag? Det finns ingen synd. Skapelsen är oförändrad. Vill du fortfarande fördröja din återkomst till Himlen? Hur länge, helige Guds Son, hur länge?


En kurs i kärlek: A3:6.5

Medan det osanna inte kan samexistera med det sanna, är det jag här kallar bitterhet allt det som ni med ren viljestyrka tvingat genom­borra heligheten i era hjärtan. Bitterhet och idén om hämnd går hand i hand. Detta är idén om ”öga för öga” eller raka motsatsen till idén om att ”vända andra kinden till”. Även om detta kan tyckas likna själva idén om ondska, vars existens jag förnekat, är det inte ondska utan bitterhet. Du kanske tror att bitterhet bara är ett annat ord, en annan etikett på den ondska som du alltid har varit över­tygad existerade i vissa personers hjärtan, men även om det bara är ett annat ord, är det ett som har valts för att introducera en idé som är så bedräglig att den bara kan tävla med egot i sin destruktiva potential. Bitterhet är för ditt hjärta vad egot har varit för ditt sinne. Det är den falska idé som har kommit in till den heligaste av platser, denna Kristi boning, denna bro mellan det mänskliga och det gudomliga. Den existerar inte hos en del utan hos alla, liksom egot har existerat, inte hos en del utan hos alla. Varken den eller egot har fått dig att bli icke-älskansvärd eller oigenkännlig. Men den, liksom egot, har blivit så mycket en del av din verk­lig­het att du medvetet måste lämna den, liksom egot, bakom dig.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615