Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet, 32 veckor efter påsk: Den yttersta tiden.


Bibeln: Matteus 24:1-14

När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sade han till dem: ”Se på allt detta – sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner." När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” Jesus svarade: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovärkarna. Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma."


En kurs i mirakler: Lektion 292. Ett lyckligt slut.

Guds löften gör inga undantag. Och Han garanterar att endast glädje kan vara det lyckliga slutet för allt som finns. Men det beror på oss när detta uppnås; hur länge vi tillåter att en främmande vilja tycks motsätta sig Hans. Och så länge vi tror att denna vilja är verklig, kommer vi inte att finna det slut som Han har bestämt skall vara slutet på alla problem som vi varseblir, alla prövningar vi ser, och alla situationer som vi möter. Ändå är slutet säkert. För Guds Vilja sker på jorden och i Himlen. Vi kommer att söka och vi kommer att finna i enlighet med Hans Vilja, som garanterar att vår vilja sker.

Vi tackar Dig, Fader, för att Du garanterar att allt till sist har ett lyckligt slut. Hjälp oss att inte blanda oss i, och på så sätt fördröja de lyckliga slut Du har lovat oss på varje problem som vi kan varsebli; på varje prövning som vi tror att vi fortfarande måste utstå.


En kurs i kärlek:

xxxx

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615