Andra advent,  4 - 10 december: Guds rike är nära.


Bibeln: Romarbrevet 15:4-7.

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.


En kurs i mirakler: T4:III.1.

Det är svårt att förstå vad ”Guds rike är inom er” verkligen innebär. Detta beror på att egot inte kan förstå det, utan tolkar det som att någonting utanför är innanför, och detta saknar mening. Ordet ”inom” är onödigt. Himmelriket är du. Vad annat än dig skapade Skaparen, och vad annat än du är Hans Rike? Detta är hela budskapet i Soningen, ett budskap som i sin helhet överskrider summan av sina delar. Också du har ett Rike som din ande skapade. Den har inte upphört att skapa på grund av egots illusioner. Dina skapelser är inte mer faderlösa än vad du är. Ditt ego och din ande kommer aldrig att skapa tillsammans, men din ande och din Skapare kommer alltid att göra det. Var förvissad om att dina skapelser är lika trygga som du.


En kurs i kärlek: A3:11.7-9.

Detta är vad du nu är kallad att göra:

Vara medveten om att Guds kärlek lever i dig.

Leva i Guds Frid.

Leva efter sanningen.

Detta skulle kunna sägas på nytt som att du är kärlek, du lever i frid, du lever efter eller i enlighet med sanningen.

Jag har kallat Guds rike för sanningens hus snarare än fridens hus av ett skäl. Vad du lär dig är inte längre att Guds rike eller sanningens hus existerar, utan hur du ska leva i det. Frågan om hur du ska leva i det tar du bäst itu med genom att koncentrera dig på att leva i enlighet med sanningen.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615