Alla helgons dag, lördagen 31 okt - 6 nov: Helgonen.


Bibeln: Lukas 6:20-25

Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta.  

Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna."


En kurs i mirakler: T24;VI.5-6

Se på din broder, och se i honom hela omvändningen av de lagar som tycks styra den här världen. Se i hans frihet din egen, för så är det. Låt inte hans speciellhet skymma sanningen i ho­nom, för inte en enda dödens lag som du binder honom vid kom­mer du att undgå. Och det finns inte en enda synd som du ser i honom som inte håller er båda i helvetet. Likväl kommer hans fullkomliga syndfrihet att befria er båda, för heligheten är helt opartisk, och har en enda dom för allt som den ser på. Och den avkunnas inte av sig själv, utan genom Rösten som talar för Gud i allt som lever och delar Hans Vara.

Det är Hans syndfrihet som ögon som ser kan se. Det är Hans skönhet som de ser i allt. Och det är Honom de söker överallt, och de finner ingen syn eller plats eller tid där Han inte är. I din broders helighet, den fullkomliga ramen för din och världens frälsning, finns nedlagt det lysande minnet av Honom i Vilken din broder lever, och du tillsammans med honom.


En kurs i kärlek: K:17.10

Synd är ingen­ting annat än över­tygelsen om att rättelse inte kan göras. Detta är det misstag som har skett i skapelsen. Det är på detta sätt som det omöjliga har blivit möj­ligt. Om du inte vore så fast besluten att tro att rättelse inte kan göras, skulle rättelse redan ha inträffat. Detta är det ursprungliga misstag som är i mycket stort behov av rättelse: din över­tygelse om synd – eller med andra ord, din över­tygelse om att det som du har valt inte kan göras ogjort.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615