Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, 29 veckor efter påsk: Samhällsansvar.


Bibeln: Lukas 19:1-10

Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem." Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."


En kurs i mirakler: T8:III.2.5

Den Helige Ande lär dig att om du endast ser på dig själv kan du inte finna dig själv, eftersom detta inte är vad du är. Närhelst du är tillsam­mans med en broder lär du dig vad du är, därför att du lär ut vad du är. Han kommer att svara antingen med smärta eller med gläd­je, beroende på vilken lärare du följer. Han kommer att bli fängslad eller befriad i enlighet med ditt beslut, och det blir även du. Glöm aldrig ditt ansvar gentemot honom, därför att det är ditt ansvar gentemot dig själv. Ge honom hans plats i Riket, och du kommer att få din.


En kurs i kärlek: A2:7.13

Återigen för jag dig tillbaka till den tidiga under­vis­ningen av En kurs i kärlek, under­vis­ning beträffande din önskan att vara god och göra gott. Detta handlar inte om att göra goda gärningar. Detta handlar om att vara vem du är och se sanningen snarare än den illusion som omger dig. Du kan inte, med andra ord, vara en god människa i en ond värld. Du kan inte åstad­komma för­änd­ring i det yttre, utan att ha åstad­kommit en för­änd­ring i ditt inre. Du kan inte vara oberoende och likväl tjäna andra. Ty så länge du tror på ditt oberoende kommer du inte att accep­tera ditt beroende. Du kommer inte att accep­tera givande och mottagande som ett om du känner dig i stånd bara till att ge eller känner det som om ”andra” inte har någon­ting som du skulle vilja ta emot.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615