Fjärde söndagen efter trefaldighet, 12 veckor efter påsk:
Att inte döma.


Bibeln: Johannes 8:1-11

Alla gick hem, var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: ”Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?” Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.”


En kurs i mirakler: T14:V.11

Var och en som du ser ställer du antingen inuti Soningens heliga cirkel eller också lämnar du honom utanför, och avgör om han förtjänar korsfästelse eller förlossning. Om du för in honom i renhetens cirkel, kommer du att vila där tillsammans med honom. Om du lämnar honom utanför, förenar du dig med honom där. Döm inte annat än i den stillhet som inte är av dig. Vägra att acceptera att någon är utan Soningens välsignelse, och för in honom i den genom att välsigna honom. Helighet måste delas med andra, för däri ligger allt som gör den helig. Kom med glädje till den heliga cirkeln, och se ut i frid på alla som tror att de är utanför. Driv inte ut någon, för här finns det han söker tillsammans med dig. Kom, låt oss förena oss med honom på fridens heliga plats som är för oss alla, förenade som ett inuti fridens Orsak.


En kurs i kärlek: K:5.12

Det är genom att förstå den relation som existerar mellan vad du känner och vad du gör som du kan lära kärlekens lektioner. Varje känsla kräver att du går in i en relation med den, för det är där du kommer att finna kärleken. Det är i varje förenande, varje inträde in i, som kärleken finns. Varje förenande, varje inträde in i, föregås av att dömandet för tillfället upphävs. Det som du dömer kan du således varken förena dig med, eller gå in i, där det kan bli förstått. Det som blir dömt stannar kvar utanför dig, och det är det som stannar utanför som uppmanar dig att göra det som kärleken skulle uppmana dig att inte göra. Det som stannar utanför är allt det som inte har förenat sig med dig. Det som har förenat sig med dig blir verkligt i föreningen, och det som är verkligt är bara kärlek.

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615